ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าสมุทรปราการ ประธานประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ./ อบต/เทศบาล เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายรัฐ

66-07-09-2

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ให้การต้อนรับ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ ในการรับฟังคำชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต/เทศบาล เร่งรัดขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐ เน้นย้ำให้เป็นไปตามกรอบเวลา และข้อกฎหมาย ป้องกันการเกิดปัญหาย้อนหลังในอนาคต

หลังจากเสร็จการประชุม ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีการเลือกประธานขมรม นายก อบต. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกให้ นายสำเนาว์ รัศมิทัต(นายกต๋อง)นายก อบต.บางน้ำผึ้ง ขึ้นนั่ง ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จ.สมุทรปราการ คนใหม่

ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram