ข่าวประชาสัมพันธ์

“นายกแดง”นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ขับเคลื่อนโครงการดีเพื่อชาวบ้าน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านเขตเทศบาลตำบลบางเมือง

66-07-10-2

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3 หลักสูตรการปลูกถั่วงอกคอนโดและการปลูกผักไมโครกรีน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง โดยมี นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลตำบลบางเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาลตำบลบางเมือง สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โครงการดังกล่าวมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลบางเมือง จำนวน 70 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางพรพิศ ศรีสมวงษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเพาะถั่วงอกคอนโด และต้นอ่อนทานตะวัน
ในการนี้ นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายอนุชา นาคทิม รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางเมือง นางวันเพ็ญ สุขสมบุญ นายเฟื่องวุฒิ จินาวัลย์ นางศรัญญา ศิริพูนทรัพย์ นางพัชรี แก้วน้อย นายวีระ ฤกษ์เมือง นายธีรัตม์ ชวดคำ และนายปรีชา แซ่โหงว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมืองเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดด้วย

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram