ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรโรตารีสำโรง ภาค 3330 โรตารีสากล จัดใหญ่พิธีสถาปนานายกและคณะบริหารโรตารี ปีโรตารี 2566-2567 ณ โรงแรมคูณ (Koon Hotel) ซอยแบริ่ง 34 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

66-07-18-3

 


เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00น. นายกภิญญดา ปกาสิตธนัน นายกสโมสรโรตารีสำโรง ภาค 3330 ปีโรตารี 2565-2566
ลั่นฆ้องเปิดงานพิธีสถาปนานายกและผู้บริหารสโมสรโรตารีสำโรง ปีโรตารี 2566-2567
โดยมี อน.สมชาย งามเฉลียว ประธานจัดงานเป็นผู้แทนสโมสรโรตารีสำโรง กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารสโมสรโรตารีซอบูชอน
คู่มิตรจากประเทศเกาหลี และต่างสโมสรที่มาร่วมงาน
อผภ.สมภพ ธีระสาน อดีตผู้ว่าการภาค ภาค 3330 โรตารีสากล ได้กล่าวนำดื่มถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต่อมาคณะกรรมการการจัดงานได้นำเสนอผลงานของ นายกภิญญดา ปกาสิตธนัน นายกสโมสรโรตารีสำโรง ภาค 3330 โรตารีสากล
ปีโรตารี 2565-2566 ตลอดระยะเวลา 1ปีในการปฎิบัติหน้าที่ ท่านนายกมีโครงการมากมายที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกและ
แอนน์สโมสรโรตารีสำโรงในการทำร่วมกับชุมชน จิตอาสา ข้าราชการ คณะครู นักเรียนและมวลมิตรโรแทเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมให้มีโอกาสในพื้นฐานชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะโครงการน้ำเพื่อชีวิต (Water for Life) เป็นกิจกรรมที่มอบแท๊งค์น้ำขนาดเล็กใหญ่
และชุดเครื่องกรองน้ำให้กับชุมชนถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค
นายกได้มอบโล่ให้กับบุคคล ผู้เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคมให้กับสโมสรโรตารี จนเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 3 ท่าน
1.อน.ธงชัย อัศวสุขี 2.อน.ผดุง เหลืองทอง 3.อน.สุชัย ล้อมงคลกิจ
และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ นางวรนุช โบราณประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมอินเทอร์แรคท์และร่วมกิจกรรมกับสโมสรโรตารีสำโรงมาโดยตลอด
เรียนเชิญ อผภ.ละออ จินดา อดีตผู้ว่าการภาค ภาค3330 ปีโรตารี 2565-2566 ทำพิธีถอดเหรียญให้กับ นายกภิญญดา ปกาสิตธนัน
นายกสโมสรโรตารีสำโรง ปีโรตารี 2565-2566 พร้อมประดับเหรียญนายกผ่านพ้น โดยมีนายกสโมสรโรตารีต่างสโมสร รุ่น 118 ร่วมแสดงความยินดี
หลังจากนั้น ได้รับเกียรติจาก ผวภ.ดร.ชัชวาล และแอนน์ อน.พนิดา เตละวาณิชย์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปีโรตารี 2566-2567 ประดับเหรียญให้กับ
นายก เชวงศักดิ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล เป็นผู้นำสโมสรโรตารีสำโรง นายกป้ายแดง หนุ่มไฟแรงมากความสามารถ ที่จะขับเคลื่อนนำพาสโมสร
สานต่อโครงการต่างๆที่วางไว้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามแนวทางของโรตารีสากล
มีนายกร่วมรุ่น 119 สมาชิกสโมสรโรตารีสำโรง และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่านร่วมแสดงความยินดีด้วย

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram