ข่าวประชาสัมพันธ์

นายก อบต.บางโปรง นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

66-07-21-2

 

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สาธารณะตำบลบางโปรง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยมี นายเชาว์ สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.บางโปรง นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พนักงานและเจ้าหน้าที่จากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ รวมทั้งผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนจิตอาสาตำบลบางโปรง เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โดยการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันทำความสะอาดถนนสายหลักหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ไปยังวัดบางโปรง หลังจากนั้นได้เทน้ำน้ำหมักจุลินทรีย์ หรือน้ำอีเอ็มและโยนอีเอ็มบอล บริเวณริมเขื่อนวัดบางโปรง เพื่อช่วยในการปรับสภาพของแหล่งน้ำให้ดียิ่งขึ้น
นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram