ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู ดำเนินโครงการเปลี่ยนสุนัขจรเป็นสุนัขชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยนำร่องโครงการ ด้วยปลอกคอ 3 สี ชุมชนคลองแสนสุข เป็นชุมชนแรก ก่อนขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้ง 46 ชุมชน

66-07-21-4

 

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 ที่ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนคลองแสนสุข ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนสุนัขจรเป็นสุนัขชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วย(ปลอกคอ 3 สี) โดยพื้นของที่เทศบาลตำบลบางปู มีประชากรสุนัขจรจัดเป็นจำนวนมาก ประมาณจำนวน 1,500 ตัว มีทั้งสุนัขที่มีพฤติกรรมเป็นมิตรและไม่เป็นมิตร ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางปู ได้เล็งเห็นถึงการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยหลักการแล้วสุนัขจรจัดที่ก่อให้เกิดปัญหาในชุมชน มาตรการแก้ไขโดยการนำสุนัขออกจากพื้นที่ไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เนื่องจากในที่สุดก็จะมีสุนัขจากพื้นที่อื่นเข้ามาอยู่แทนที่สุนัขตัวที่ย้ายออกไป ตามหลังธรรมชาติ การเปลี่ยนสุนัขจรให้เป็นสุนัขชุมชนจึงเป็นทางออกของปัญหาที่เป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืน ระหว่างชุมชนและสุนัขจรจัด โดยในงบประมาณ 2566 จะเป็นการนำร่อง โครงการดำเนินการกับสุนัขจรจัดที่ได้รับร้องเรียนผ่านทางศูนย์ร้องทุกข์หรือใบคำร้องทั่วไป
ซึ่งทางเทศบาลตำบลบางปู จะดูแลสุนัขจรจัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสุนัขชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมัน การตัดเขี้ยวในบางรายที่ดุร้าย รวมไปถึงการฝังไมโครชิปเพื่อระบุตัวตนของสุนัข ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเชื่อมโยงไปถึงคนที่ดูแลสุนัขหรือผู้ที่ให้อาหารพวกเขาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงาน ในส่วนของปลอกคอ 3 สี เป็นปลอกคอที่สวมใส่เพื่อบ่งบอกลักษณะนิสัยของสุนัขตัวนั้น ดังนี้ ปลอกคอสีแดง หมายถึง มีพฤติกรรมดุร้ายไม่สามารถควบคุมบังคับได้ ปลอกคอสีเหลือง หมายถึง มีพฤติกรรมเป็นมิตรบ้าง ควบคุมบังคับได้ในบางครั้ง สำหรับบางบุคคล ปลอกคอสีเขียว หมายถึง มีพฤติกรรมเป็นมิตรกับทุกคน
ส่วนในปีงบประมาณ 2567 จะมีการดำเนินการโครงการเปลี่ยนสุนัขจรเป็นสุนัขชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดรับลงทะเบียนสุนัขจรจัดจากผู้ที่ดูแลสุนัขจรจัดในชุมชนต่างๆ ทั้ง 46 ชุมชน โดยสุนัขจรจัดที่ลงทะเบียน จะได้รับการขึ้นทะเบียนประวัติ ได้รับปลอกคอ 3 สี การผ่าตัดทำหมัน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และได้รับวัคซีนรวมสุนัข 5 โรค เช่น โรคไข้หัดสุนัข โรคลำไส้อักเสบ โรคตับอักเสบ โรคฉี่หนู และโรคหวัด โดยสุนัขที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสุ่มเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ เป็นต้น
สำหรับ โครงการในปีงบประมาณ 2566 ที่ทางเทศบาลตำบลบางปู ได้ดำเนินการไปแล้ว 1. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในชุมชน ดำเนินการไปแล้วทั้งหมดจำนวน 15,971 ตัว ร้อยละ 112 ดำเนินการไปแล้ว 90 % 2. โครงการทำหมันสุนัขและแมว ดำเนินการไปแล้วจำนวน 520 ตัว แบ่งเป็น สุนัขจรจัดจำนวน 205 ตัว แมวจรจัดจำนวน 315 ตัว และ 3. โครงการเปลี่ยนสุนัขจรจัดเป็นสุนัขชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป้าหมายโครงการ สุนัขจรจัดในชุมชนเขตเทศบาลตำบลบางปู (สุนัขจรจัด 1552 ตัว จากยอดสำรวจปี 2566 โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลฯ และทีมสัตวแพทย์ เทศบาลตำบลบางปู ร่วมลงพื้นที่ นำร่องชุมชนคลองแสนสุข เป็นชุมชนแรก

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram