ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR)

66-07-21

 

 

วันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ นายธีรพล ชุมเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR) โดยมี นายสมเจตน์ ทองเทศ ปลัดเทศบาลตำบลบางปู ในนามหัวหน้าคณะทำงาน กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ทีมวิทยาการ จากหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางปู ชมรมกู้ชีพเทศบาลลำไทร ปทุมธานี เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปู และพนักงาน เทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมโครงการ
จากผลการดำเนินงานของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางปู ปีงบประมาณ 2566 มีผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 182 ราย และพบว่าในจำนวนทั้งหมดนี้ มีผู้ป่วย 8 ราย ที่มีอาการหัวใจหยุดเต้นในที่เกิดเหตุและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งญาติหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรก สามารถทำการช่วยเหลือ โดยช่วยนวดกระตุ้นหัวใจได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ก็สามารถช่วยให้ผู้บาดเจ็บฟื้นคืนชีพและลดการเสียชีวิตได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปู ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลบางปูจำนวน 150 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 50 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะการสังเกตอาการผู้ป่วย พร้อมกับฝึกทดลองปฏิบัติกับหุ่นจำลอง เช่น การประเมินอาการผู้ป่วย การขอความช่วยเหลือ วิธีการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) การช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีผู้ป่วยที่หยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้น (CPR) การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสภาวะสำลัก เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีแขนหรือขาหัก อย่างถูกวิธี
ทั้งนี้ อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไร แม้บางครั้งเราจะมีมาตรการ การดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม ดังนั้น การจัดการระบบส่งเสริมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความปลอดภัยของประชาชน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram