ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำรวจน้ำ เข้าร่วมการฝึกผสม ไทย – มาเลเซีย SEAEX THAMAL ครั้งที่ 67

66-07-24-2

 


กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการตำรวจน้ำ นำโดย พ.ต.อ.ชณพล วันขวัญ รอง ผบก.รน. , พ.ต.อ กมลศักดิ์ วันประดุง ผกก.9 บก.รน. , พ.ต.ท. บรรเจิด มานะเวช รอง ผกก.9 บก.รน. พ.ต.ท. ศิโรดม สนุ่นดี สว.ส.รน.3 กก.9 บก.รน. และข้าราชการตำรวจ กก.9 บก.รน.
ได้เข้าร่วมการฝึกผสม SEAEX THAMAL ครั้งที่ 67 ฝั่งอันดามัน (ด้าน สตูล – เปอร์ลิส) ระหว่างวันที่ 15-21 ก.ค.66 โดยจัดพิธีเปิดการฝึกฯ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2566 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 (เกาะลังกาวี) ประเทศมาเลเซีย และ พิธีปิดการฝึกฯ ในวันที่ 20 ก.ค.2566 ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 (จังหวัดภูเก็ต)

🇹🇭 ฝ่ายไทย จัดกำลังทางเรือ จำนวน 3 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงแกลง (กองทัพเรือ) เรือตรวจการณ์ 996 (ศรชล.) และ เรือตรวจการณ์ 809 (กองบังคับการตำรวจน้ำ)

🇲🇾 ฝ่ายมาเลเซีย จัดกำลังทางเรือ จำนวน 3 ลำ ประกอบด้วย เรือ KD TERENGGANU (กองทัพเรือมาเลเซีย) เรือ KD PERKASA (MMEA มาเลเซีย) และ PA 50 (ตำรวจน้ำ มาเลเซีย)


การฝึกผสม SEAEX THAMAL ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของกำลังพล หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลของ ไทย – มาเลเซีย ในการปฏิบัติการทางเรือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล เช่น การลักลอบลำเลียงสินค้าผิดกฎหมาย การทำประมงผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติด การค้ามนุษย์และการกระทำอันเป็นโจรสลัด เป็นต้น อีกทั้งยังถือว่าเป็นกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความมั่นคงทางทะเล ไทย – มาเลเซีย ให้มีการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้มีความรวดเร็ว และลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ชานแดนทางทะเล

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram