ข่าวประชาสัมพันธ์

อีอีพีกรุ๊ป เดินหน้ารณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือนให้กับชุมชนชาวบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ

66-08-03

 

กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพีกรุ๊ป ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการให้ความรู้การจัดการขยะชุมชนในภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นต้นทางที่สำคัญที่สุดในการลดปัญหาการเกิดขยะสะสม ซึ่งปลายทางจะถูกนำไปฝังกลบที่บ่อขยะ หากภาคครัวเรือนต้นทางไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งลงถังขยะกลาง ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดตามมา เช่น ไฟไหม้บ่อขยะจากการที่มีขยะอีเล็กทรอนิกส์ประเภทแบตเตอรี่ทิ้งรวมปะปนมา หรือปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและน้ำชะขยะซึมลงปนเปื้อนน้ำใต้ดิน ก็เกิดจากขยะประเภทเศษอาหารเศษเนื้อสัตว์เศษพืชผักผลไม้ที่เกิดการบูดเน่า เหล่านี้ล้วนเป็นวงโคจรที่ไม่มีวันหมดสิ้น

องค์ความรู้การจัดการขยะครัวเรือนของอีอีพีกรุ๊ปเรานั้น เรายึดหลัก 3Rs ประกอบด้วย ลดการสร้างขยะใหม่ หรือ Reduce การใช้ของซ้ำๆจนหมดสภาพใช้ไม่ได้แล้วค่อยทิ้ง หรือ Reuse / และนำมาผลิตเป็นของใช้ชนิดใหม่ หรือ Recycle

หลักการ 3Rs นี้ ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่นำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่า สามารถลดการสร้างขยะใหม่ที่จะเกิดจากน้ำมือมนุษย์เราได้อย่างสูงสุด

นอกจากนี้อีพีกรุ๊ปยังใช้องค์ความรู้อย่างง่ายๆ ปฏิบัติตามได้อย่างไม่ลำบาก มาแนะนำครัวเรือนให้ทำการคัดแยกขยะตั้งแต่ที่บ้านก่อนจะนำมาทิ้งลงถังขยะกลาง พร้อมทั้งแนะนำวิธีการนำขยะแต่ประเภทที่คัดแยกแล้วมาใช้ประโยชน์ต่อให้หมด เพื่อให้เหลือเป็นขยะไปทิ้งลงถังขยะกลางให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เบื้องต้น คือการคัดแยก “ขยะเปียก” และ “ขยะแห้ง”ออกจากกันเสียก่อน เริ่มจาก ขยะเปียก ได้แก่ เศษพืชผักผลไม้ และเศษอาหาร ให้แยกใส่ถุงแล้วนำไปทิ้งใส่ถังขยะสีเขียว ส่วนขยะแห้ง ได้แก่ ขวดแก้ว กระดาษกล่อง กระดาษลัง ขวดพลาสติก เศษเหล็ก โลหะต่างๆ แยกขายเป็นวัสดุรีไซเคิล เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ส่วนขยะแห้งประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่แบตเตอรี่โทรศัพท์ ถ่านไฟฉาย ไฟแช๊ก หรือกระป๋องสเปรย์ต่างๆให้แยกใส่ถุงแดงและไม่นำไปทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่น เพราะถ้าทิ้งรวมมากับขยะครัวเรือนก็อาจส่งผลก่อให้เกิดไฟไหม้บ่อขยะได้

อีอีพีกรุ๊ป ยังได้ประยุกต์สร้างแปลงปลูกผักจากเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเรียกว่า คีย์โคน (Keycone) ซึ่งก็คือแปลงปลูกผักที่มีรูปทรงเหมือนพิซซ่าที่โดนกินแล้วไป 1 ชิ้น โดยการนำวัสดุ เช่น ขวดแก้ว กระป๋อง เศษไม้ เศษอิฐ มาก่อเป็นบ่อสูง และนำถังพลาสติกก้นรั่วมาฝังไว้ตรงกลางแปลงคีย์โคน สำหรับใส่เศษอาหาร เศษผักผลไม้ เพื่อให้มันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นอาหารของพืชผักสวนครัวที่ปลูกในคีย์โคน

การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนตั้งแต่ต้นทางของอีอีพี กรุ๊ป เรามีทีมงานผู้พิชิตขยะ ออกตระเวณขยายองค์ความรู้นี้สู่ประชากรของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งของกิจการของเรา ทีมงานผู้พิชิตขยะนี้ ประกอบด้วยฝ่ายนวัตกรรม คอยคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้ครัวเรือนสามารถนำขยะแต่ละประเภทมาใช้ประโยชน์ได้จนหมดสิ้น หรือให้เหลือเป็นขยะตกค้างไปทิ้งลงถังขยะกลางให้น้อยที่สุด นำโดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และมีทีมงานของแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร นำโดยนางสาวชลลดา จิตอนงค์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร ทีมงานอาชีวะอนามัย นำโดย นายนาวี ฝางคำ ผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ออกไปจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน การสร้างแปลงปลูกผักคีย์โคน (Keycone) และการปลูกผักน้องห้อยลอยฟ้า ให้ชุมชน และหน่วยงานราชการท้องถิ่น และโรงเรียนต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ เช่น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เราก็ไปที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 19 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวอุษา กัณทโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 19 ซึ่งให้ความสนใจ ติดต่อให้เราไปเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งนำร่องสร้างแปลงปลูกผักคีย์โคน (Keycone) ให้ชุมชนดูเป็นตัวอย่างด้วย

สำหรับชุมชนอื่นใดในจังหวัดสมุทรปราการ ที่อยากให้ทีมงานผู้พิชิตขยะของอีอีพีกรุ๊ปไปถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ติดต่อเราได้ที่
✅ โทร.061-656-2489 , 02-755-3098
✅ Line Official (@eep_thailand)
✅ Page Facebook Eastern Energy Plus
✅ www.easternenergyplus.com
เรามาร่วมมือกันทำให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองไร้ขยะกันนะคะ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram