ข่าวประชาสัมพันธ์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน กิจกรรม การฝึกสอนกีฬาฟุตบอล กิจกรรม การฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

66-08-11

 

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะบลู อารีน่า ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน กิจกรรม การฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ท่านศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข นวลมา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมี ดร.ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ หัวหน้าคณะทำงานโครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล และในนามคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษาฯ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
ด้วยสภาพปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน โดยเฉพราะปัญหาทางเศรษฐกิจทำให้สถาบันครอบครัวทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์ทำให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทำให้เด็กและเยาวชนขาดโอกาสในหลายๆ ด้าน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมุ่งแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด โดยการนำกีฬาฟุตบอล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปลูกฝังความสามัคคี ความสามารถทางอารมณ์และสังคม ทำให้เด็กและเยาวชนเคารพกฎ ระเบียบ กติกา ในการแข่งขันรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งช่วยให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
ดังนั้น ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน กิจกรรม การฝึกสอนกีฬาฟุตบอล เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับการรฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้เรียนรู้การเข้าสังคม ภายใต้กฎ กติกา ด้านกีฬาฟุตบอล และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา ค้นหาความชอบและเป็นทางเลือกของชีวิตในอนาคตต่อไป โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ จำนวน 20 คน โดยโครงการดังกล่าว ประกอบไปด้วยการฝึกอบรมจำนวน 4 ครั้ง โดยฝึกอบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.- 16.00 น. โดยมีทีมผู้ฝึกสอน จากสโมสรสมุทรปราการ เอฟซี นำโดย นายพีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานสโมสรสมุทรปราการ เอฟซี

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram