ข่าวประชาสัมพันธ์

“PWS ต้นแบบโรงเรียนท้องถิ่นแห่งแรกที่มาตราฐานเทียบเท่าโรงเรียนอินเตอร์”

66-08-19-4

สมุทรปราการ : “PWS ต้นแบบโรงเรียนท้องถิ่นแห่งแรกที่มาตราฐานเทียบเท่าโรงเรียนอินเตอร์”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น
ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ

ได้ให้เกียรติต้อนรับและเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้กับคณะผู้ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งให้ความสนใจและขอเข้าศึกษาดูงานบริหารการศึกษาในระดับประถม และมัธยม
ในฐานะที่ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร เป็นผู้ริเริ่มสร้างโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา(PWS) ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ให้โรงเรียนแห่งนี้มีมาตราฐานการเรียนการสอนเทียบเท่าโรงเรียนอินเตอร์ ซึ่งปัจจุบัน โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา มีการเรียนการสอน 3 ภาษา ด้วยกันคือ ไทย จีน อังกฤษ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram