ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดโครงการแว่นแก้ว เพื่อตัดแว่นฟรีให้กับผู้มีปัญหาสายตา

66-08-19-5

นายอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นประธานเปิดโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 516 ณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อให้บริการตัดแว่นสายตาให้กับประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตาในพื้นที่ 3 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 516 ณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมกันนี้นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว โดย กฟผ.ได้ดำเนินโครงการแว่นแก้ว ร่วมกับพันธมิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา ในปี 2546 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยการตรวจวัดสายตาและสนับสนุนแว่นตาให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตา โดยไม่คิดมูลค่า
ซึ่งจาการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา สามารถออกหน่วยให้บริการ จำนวน 515 ครั้ง ในพื้นที่ 64 จังหวัด และยังได้สนับสนุนแว่นสายตาให้กับประชาชนไปกว่า 3 แสนอันด้วยกัน โดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 516 ได้จัดเพื่อสนับสนุนแว่นสายตาให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 500 อัน ซึ่งได้รับร่วมมือจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และหน่วยงานต่างๆจาก กฟผ. รวมทั้ง กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้
โดยนายสมศักดิ์ , นายนพพล และคณะทำงานได้ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการวัดสายตา และจุดบริการส่งมอบแว่นสายตา พร้อมยังพูดคุยกับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้สึกยินดีที่ได้รับการบริการในการสนับสนุนแว่นสายตา พร้อมได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่ให้บริการอีกด้วย

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram