ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคาร SAT-1 ครั้งที่ 2 ตรวจสอบความพร้อมทุกระบบ สร้างความมั่นใจก่อนเปิด Soft Opening ในวันที่ 28 กันยายน 2566 นี้

66-09-13-2

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสายการบิน ผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคาร
เทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1 Full – Scale Trial Operations) ครั้งที่ 2 เน้นย้ำความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ในวันที่ 28 กันยายน 2566
นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า การทดลองปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2
ได้ดำเนินการทดลองสถานการณ์และรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมทุกกระบวนการระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคาร SAT-1 เช่นเดียวกับการทดลองปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยเน้นการทดสอบ 7 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบการตรวจบัตรโดยสาร สายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ การรักษาความปลอดภัย การให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น การทดสอบสิ่งอำนวยความสะดวก การทดสอบ Minimum Connecting Time (MCT) และการทดสอบ
การเชื่อมโยงระหว่าง Airport Information Management System (AIMS) กับระบบต่างๆ ของ ทสภ.
ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติการฯ ทุกกระบวนการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
เช่นเคย โดยครั้งนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ได้ให้การสนับสนุนอากาศยานพร้อมลูกเรือและเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS) ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การให้บริการภาคพื้น คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ และสายการบินต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
เป็นผู้โดยสารสมมติ จำนวน 178 คน ขณะที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตลอดจนบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การทดลองปฏิบัติการฯ
นายกิตติพงศ์ กล่าวสรุปผลการทดลองปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมมากขึ้น โดยได้มีการนำข้อขัดข้องจากการทดลองครั้งที่ 1 มาปรับปรุงในทุกกระบวนการให้บริการ นอกจากนี้ยังคงเหลือ
การทดลองฯ ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 20 กันยายน 2566 โดยมีสายการบินไทยเวียตเจ็ทเข้าร่วมการทดลองปฏิบัติการฯ กระบวนการผู้โดยสารขาออกในช่วงเวลากลางคืน ทั้งนี้ ทสภ. คาดว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการก่อนเริ่มให้บริการอาคาร SAT-1 แบบ Soft Opening ในวันที่ 28 กันยายน 2566
******************************************
ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทรศัพท์ 0 2132 9031

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram