ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.หัวเฉียวฯ จับมือจังหวัดสมุทรปราการ นำร่องชวนใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษา

20-09-66

เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬากลาง อาคารอัฒจันทร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มฉก. กล่าวให้ต้อนรับ และอาจารย์ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา มฉก. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา ม.หัวเฉียวฯ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Line Dance และAerobic Dance เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในหลาย ๆ กิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2556 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของจังหวัด โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นการยืนยันว่า ผู้บริหารและส่วนราชการ ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพกายและใจที่ดี เพราะการมีสุขภาพดีย่อมส่งผลดีต่อตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน ดังนั้น กิจกรรมในวันนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดี ดังคำกล่าวที่ว่า A Sound Mind In A Sound Body : จิตใจที่แจ่มใส อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง
กิจกรรมในโครงการนี้ประกอบไปด้วย การส่งเสริมการออกกำลังกายด้วย Aerobic Dance Zumba Dance ไทเก๊ก เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาและประชาชนรักการออกกำลังกาย ใส่ใจรักษาสุขภาพ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยในวันนี้เป็นการแข่งขัน Line Dance และ Aerobic Dance มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชิงเงินรางวัล ซึ่งผลการประกวดมีรายละเอียด ดังนี้ การแข่งขัน Line Dance รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนกกรงหัวจุกราชาเทวะ (จาก ตำบลราชาเทวะ) ผู้มอบรางวัล นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสตรีบางแก้ว…ลั้นลา (จาก ตำบลบางแก้ว) ผู้มอบรางวัล นายฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มฉก.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบางโฉลงฮานาก้า (จาก ตำบลบางโฉลง) ผู้มอบรางวัล คุณอภิรดี แตงโสภา กำนันตำบลบางโฉลง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมพยาบาลอย่างแจ๋ว (จาก นักศึกษาคณะพยาบาล มฉก.) ผู้มอบรางวัล คุณรัชนีกร ชำนาญ ประชาสัมพันธ์สภาวัฒนธรรม อ.บางเสาธง
ส่วนการแข่งขัน Aerobic Dance รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม URGENT (เออร์จิ้น) (จาก นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะเทคนิคการแพทย์ มฉก.) ผู้มอบรางวัล นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเต้นจนเอวเคล็ดเธอบอกชอบคนเรียบร้อย (จาก นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มฉก.) ผู้มอบรางวัล นายทศพร เลิศพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มฉก.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมตะวันแดง (จาก นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มฉก.) ผู้มอบรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาชัย สุนทรอนันตชัย ผู้ช่วยอธิการบดี มฉก.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมศิษย์อาจารย์แดง (จาก นักศึกษาวิทยาลัยจีน มฉก.) ผู้มอบรางวัล คุณบานชื่น บัวระบัติ นักวิชาการชำนาญ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษา มีสุขภาพดีด้วยการสนับสนุนสถานที่สำหรับออกกำลังกาย จัดตั้งชมรมหรือกลุ่มการออกกำลังกาย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการกีฬาและออกกำลังกาย ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้ความรู้หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ และกำนันตำบลบางโฉลงเป็นอย่างสูง ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram