ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพุทธรักษา ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุตักบาตรรพระสงฆ์ 9 รูป และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการ Youth for peace (ต้นกล้าแห่งความดีเยาวชนศรีสมุทรปราการ)

66-09-21-3

 

เมื่อเวลา 07.30 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะบูล อารีน่า ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองน จังหวัดสมุทรปราการ สมาคมพุทธรักษา ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุตักบาตรรพระสงฆ์ 9 รูป และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการ Youth for peace (ต้นกล้าแห่งความดีเยาวชนศรีสมุทรปราการ) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2566 โดยมี นางวันทนี บุญะรรม นายกสมาคมพุทธรักษา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาสมณคุณ (เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นางสาวผกากรอง ศรีทองสุก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ “ต้นกล้าแห่งความดี เยาวชนศรีสมุทรปราการ“ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมี ดร.ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน
วันเยาวชนแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ: National Youth Day) ตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของเยาวชนต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพราะเยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถ และศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศชาติได้ในอนาคต หลังจากที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล (International Youth Year) และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ “Participation Development and Peace” หรือ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” โดย Peace หรือสันติภาพเป็นความต้องการพื้นฐานของชีวิต เป็นความต้องการพื้นฐานของสากลโลก ซึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดสันติภาพ เยาวชนคนหนุ่มสาวจึงต้องช่วยกันสร้างสังคมที่นันติ ผลักดันให้เกิดมาตรการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในวิถีการพัฒนาด้วยสันติและสร้างจิตสำนึกในสันติภาพ โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ และสมาคมพุทธรักษา ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “ต้นกล้าแห่งความดี เยาวชนศรีสมุทรปราการ“ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ขึ้น โดยกำหนดให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการร่วมสร้างสันติภาพ สันติภาพภายนอกย่อมเกิดจากการได้ค้นพบสันติภาพภายในตัวเอง
จากนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาสมณคุณ (เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน) ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนางสาวผกากรอง ศรีทองสุก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ และ ดร.ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ฐานะผู้สนับสนุนงานด้านศีลธรรมสู่เยาวชน ก่อนร่วมกันมอบเกียรติบัตร ให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบด้านศีลธรรม ครูต้นแบบด้านศีลธรรม และเด็กนักเรียนต้นแบบด้านศีลธรรม จากนั้นนางสาวผกากรอง ศรีทองสุก และ ดร.ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ร่วมกันกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาสมณคุณ (เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน) นำคณะสงฆ์ 9 รูป จากวัดชันมงคล เดินบิณฑบาต ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2566

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram