ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความพร้อมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT – 1) ก่อนเปิดให้บริการแบบ Soft Opening 28 กันยายน นี้

66-09-27

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และ นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นำคณะสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ จากสื่อสถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ ตลอดจนอินฟลูเอ็นเซอร์ กว่า 140 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ซึ่งคณะสื่อมวลชน เป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ไปถึงผู้โดยสารตลอดจนประชาชนทั่วไปก่อนอาคาร SAT-1 จะเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เป็นต้นไป คณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมเส้นทางผู้โดยสารทั้งขาออกและขาเข้าระหว่างประเทศ โดยเดินทางระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคาร SAT-1 ด้วยบริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) พร้อมรับฟังข้อมูลขั้นตอนการให้บริการต่างๆ จากนั้นได้เยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนระบบต่างๆ ภายในอาคาร SAT-1
นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า ทสภ. ได้ผ่านการทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1 Full – Scale Trial Operations) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ปฏิบัติการร่วมกับสายการบิน ผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 3 ครั้ง ในวันที่ 8 และ 12 กันยายน 2566 ช่วงเวลากลางวัน และวันที่ 20 กันยายน 2566 ช่วงเวลากลางคืน เพื่อสร้างความมั่นใจในความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปีต่อไปทั้งนี้ สายการบินที่จะเข้าทำการบินที่อาคาร SAT – 1 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ในระยะแรกมีจำนวน 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ และ สายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยเที่ยวบินแรกที่ทำการบินเข้ามาที่อาคาร SAT-1 ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 0761 เดินทางจาก SHANGHAI ถึง ทสภ. เวลา 10.15 น. ทั้งนี้ ในสัปดาห์แรกที่เปิดให้บริการ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จะให้บริการวันละประมาณ 14 เที่ยวบิน และสายการบินไทยเวียตเจ็ทจะให้บริการวันละประมาณ 4 เที่ยวบิน และ ทสภ. จะพิจารณาจัดสายการบินอื่นเข้าให้บริการที่อาคาร SAT-1 เพิ่มเติมในระยะต่อไป ทั้งนี้ สำหรับในช่วง Soft Opening การให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร ร้านค้า Duty free ร้านอาหาร และห้องรับรองพิเศษผู้โดยสาร พร้อมเปิดให้บริการแล้วบางส่วน
ทสภ. พร้อมให้บริการอาคาร SAT-1 ควบคู่ไปกับอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building) โดยให้ความสำคัญในเรื่องระดับการให้บริการ (Level of Service) เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย ประทับใจเมื่อใช้บริการ โดยเมื่ออาคาร SAT-1 เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ จะเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ทั้งผู้ใช้บริการ ภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนภาคการท่องเที่ยวที่จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของไทยแล้วยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ ทสภ. เพื่อมุ่งสู่การเป็นสนามบินชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืน

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram