ข่าวประชาสัมพันธ์

📣กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้าง ที่จะพาดผ่านรวม 4 โครงการ

66-10-09-3

🛑เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 ตค 66 ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ของโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนยทเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ และ ฉะเชิงเทรา โดยมีนายสิงห์คำ พันธเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดในการประชุม เพื่อติดตามการประชุมหารือโครงการการก่อสร้างถนนทั้ง 4 โครงการที่จะพาดผ่านพื้นที่สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา – สมุทรสาคร ทั้งนี้ในที่ประชุมมี นายศิริพงค์ มีแก้ว วิศวกรงานทาง
, นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
, ผศ.ดร.จำรัส พิทักษ์ศฤงคาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและจราจร และนายประกาศ ชัยแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
มาบรรยายถึงความเป็นมาของโครงข่ายทางหลวงของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ในบริเวณพื้นที่จังหวัดส
จังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะบริเวณสนามนสุวรรณภูมิและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 มีปัญหาจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
พื้นที่สองข้างทางเป็นอาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร รวมถึง
หลายแห่ง ทั้งพื้นที่ธุรกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ นิคมอุตสาหกรรม และสนามบินสุวรรณภูมิ
ทำให้เกิดความไม่สะดวกและความล่าช้าในการเดินทาง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมทางหลวงชนบท จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรของบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจำนวน 4 โครงการถนนเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) กับทางหลวงแผ่นดิน
(ถนนบางนา – ตราด) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รงการถนนสายประชาราษฏร์อุทิศ – ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี จังหวัดสมุทรปราการ โครงการถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 – ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 จังหวัดสระบุรี, ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา, กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศช่วงจังหวัดสมุทรสาคร – จังหวัดสมุทรปราการ
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ ซึ่งทั้ง 4 โครงการหากพัฒนาเป็นโครงข่ายการเดินทางที่เชื่อมต่อเนื่องสมบูรณ์ จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ กรมทางหลวงชนบทจึงเห็นควรพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทให้สมบูรณ์ด้วยการ (Missing Link) ระหว่างโครงข่ายเดิมที่ศึกษาทั้ง 4 โครงการ จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท ทีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ณ.สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา เพื่อให้โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความสามารถสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบการขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ทั้งทางราง
ทางอากาศ ทางบก และแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
🛵และมี 2 วัตถุประสงค์ได้แก่
1. ศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบท บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา
และออกแบบเชิงหลักการ (Conceptual Design)
2. ศึกษาผลกระทบด้านสังคมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและการใช้ประโยชน์ที่ดินสัมพันธ์โครงการ ชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาโครงการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินโครงการศึกษาผลตอบแทนทางด้านการลงทุนและค่าความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ ซึ่งการประชุมต่างมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในตำบลราชาทวะ บางพลีใหญ่ บางโฉลง เข้าร่วมในการประชุม เป็นจำนวนมาก
✅️ นางสุชิน อยู่พลี อดีตผู้บริหาร อบต.ราชาเทวะ เผยเห็นด้วยกับโครงการจะได้ลดปัญหาจราจร ถนนกิ่งแก้ว ออกบางนาตราด เพราะรถติดเป็นจำนวนมาก
✅️ด้านนายชนสิษฎ์ ยอดฉิม ผู้แทน ส.ส.สมุทรปราการ เขต 4 นายวุฒินันท์ บุญชู เผยว่าอยากจะให้ทางกรมทางหลวงชนบท และบริษัทที่ปรึกษา นำเทคโนโลยีสำรวจแนวพื้นที่ ที่ 4 โครงการก่อสร้างพาดผ่าน เพื่อสร้างความเข้าใจและการเข้าถึงของประชาชนมากขึ้น

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram