ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาดมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของรัฐบาลดันยอดผู้โดยสารเดินทาง

66-12-30-2

 

ในเทศกาลปีใหม่ 2567 เฉลี่ยวันละประมาณ 180,000 คน พร้อมบูรณาการหน่วยงานเตรียมความพร้อม
ด้านบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
และ นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรองรับการให้บริการผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคม “เดินทางทั่วไทย คมนาคมสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน” ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
โดย ทสภ. คาดการณ์ว่า ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่าน ทสภ. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 จำนวน 7 วัน จะมีเที่ยวบินซึ่งทำการบินเข้า – ออก ทสภ. จำนวนทั้งสิ้น 6,777 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 968 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 5,069 เที่ยวบิน เที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 1,708 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 16.76 ในส่วนของจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้า – ออก ทสภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 1,245,437 คน เฉลี่ยวันละ 177,920 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศจำนวน 1,005,074 คน ผู้โดยสารภายในประเทศจำนวน 240,363 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 26.58
สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้น และเพื่อสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ ทสภ.ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนงานต่างๆ โดยได้มีการประสานสายการบิน
ให้จัดเจ้าหน้าที่และเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินเพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอต่อการให้บริการ ประสานกองบังคับการตรวจคน
เข้าเมือง 2 เพิ่มอัตรากำลังบริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางทั้งขาเข้าและขาออก รวมถึงประสานผู้ให้บริการภาคพื้นเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และอุปกรณ์ในการให้บริการให้เพียงพอ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารใช้
ระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (CUSS) และระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (CUBD) เพื่อความรวดเร็วและ
ลดระยะเวลาการรอคิวเข้าเช็กอิน
ในส่วนของการให้บริการพื้นที่จอดรถยนต์ เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาแน่นและรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทสภ. ได้เปิดให้บริการพื้นที่อาคารจอดรถโซน 2 ส่วนต่อขยายเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้เพิ่มขึ้นจำนวน 1,022 ช่องจอด และเพื่อส่งเสริมการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทสภ.ได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C โดยไม่คิดค่าบริการตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน โดยมีรถเวียน (Shuttle Bus) ให้บริการระหว่างลานจอดรถ กับ อาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าบริการ ทั้งนี้ ทำให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทสภ. มีช่องจอดรถรองรับผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 9,075 ช่องจอด
พร้อมกันนี้ ทสภ. ได้มีการจัดตั้งศูนย์ Single Command Center เพื่อบริหารจัดการเรื่องความแออัด
ของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ทสภ. โดยได้เริ่มจัดตั้งศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – วันที่ 4 มกราคม 2567 ที่ห้อง CIP 5 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ ทสภ. เข้าเวรตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกำกับดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารผู้โดยสาร ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมบริการ รวมถึงกำกับดูแลกระบวนการผ่าน
เข้า – ออกผู้โดยสาร เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ ทสภ. สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางในช่วงปีใหม่ 2567 เพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram