ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” ภายใต้โครงการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประจำปี 2567 และการเสวนา เรื่อง “ทิศทางสื่อยุค AI”โดยมีสื่อรวม 10 จังหวัดเข้าอบรม เพิ่มพูนทักษะ ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

67-06-20

เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องณุลักษณา โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายทองทศ มหามนตรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” ภายใต้โครงการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประจำปี 2567 และการเสวนา เรื่อง “ทิศทางสื่อยุค AI” จัดโดยส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 โดยมีนายปรีดี วริลุน ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีสื่อมวลชนจากจังหวัดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ทั้ง 9 จังหวัดประกอบไปด้วย จันทบุรี , ระยอง ,ตราด ,ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา ,สระแก้ว , ปราจีนบุรี , สมุทรปราการ ,นครนายก และกรุงเทพมหานคร รวม10 จังหวัด
โดยมีนายวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การออกแบบสื่อการตลาด และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุค AI” และ “เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ Soft power” ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มให้ร่วมทำกิจกรรมในการส่งสื่อโทรทัศน์ที่ผลิตจากความรู้ความสามารถบวกกับเทคโนโลยี AI สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการนำเสนอสื่อและปรับปรุงศักยภาพในการทำงานด้านสื่อสาร เพื่อให้ทันยุคทันสมัยอีกด้วย

ปล่อยเลียงสัมภาษณ์ นายวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การออกแบบสื่อการตลาด และสื่อสังคมออนไลน์
ภาพ/ข่าว รุ่งธรรม 20/6/67

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram