ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดเอี่ยมประชามิตร(แหลมฟ้าผ่า) จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบมรณกาลครบ ๒ ปี หลวงพ่อพระมงคลสีลคุณ(เจ้าคุณจง) และบูรพาจารย์ทุกรูป อดีตเจ้าอาวาสวัดเอี่ยมประชามิตร(แหลมฟ้าผ่า) ณ ศาลาโสภณวรกิจประชานุสรณ์ ตำบลแหลมฟ้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

67-06-23

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.พระเดชพระคุณ พระเทพสมุทรวัชราจารย์(จรัล สิริธัมโม)เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานจุดธูปนายเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายเฉลิมพล สิทธิพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนหน้าเครื่องทองน้อย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ สวดมาติกาบังสุกุล พระเดชพระคุณ พระเทพสมุทรวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง พระราชพัฒนสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร พระมหาวิทูร ธัมมโชโต เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ทอดผ้าไตรบังสุกุล
และร้อยเอกสุรเชษฐ โภคาศรี อ่านตราตั้งให้ พระครูวินัยธร บัญชา ปุญญธโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเอี่ยมประชามิตร(แหลมฟ้าผ่า)พร้อมอ่าน หนังสือแต่งตั้งไวยาวัจกรวัดเอี่ยมประชามิตร(แหลมฟ้าผ่า) 3 ท่าน 1.นายเฉลิมพล สิทธิพันธ์ 2.นายวิชัย แจ้งแสงฟ้า 3.พันตำรวจเอก วิชัย ยุติธรรม
โดยคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม อนุโมทนากรวดน้ำรับพร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจ้าคณะ เจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดต่างๆในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พร้อมมีคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมงานในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram