ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางเสาธง ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประสานมือผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ จัดโครงการ ” ปันน้ำใจเพื่อชาวบางเสาธง ปีที่ 3 ” มอบเงิน/ถุงยังชีพ ให้กับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง

67-06-28-2

เมื่อเวลา 10.00 น.วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่เทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธงนำโดย นายอำนาจ แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการ ” ปันน้ำใจเพื่อชาวบางเสาธงปีที่ 3 ” โดยมีการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน พร้อมเงินสดครอบครัวละ 2,500 บาท ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการสำรวจและได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก จำนวน 150 ครัวเรือน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ยังได้มี นายสุนทร ปานแสงทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ , นางสาวอรวรรณ ชินศรี นายกเหล่ากาชาดสมุทรปราการ , นายพินิจ หาญพาณิชย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ,นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ , นายนิพนธ์เลิศศรีสุวัฒนา อดีตนายอำเภอเมืองระยอง, นายศรายุทธ ไชยกอง นายอำเภอบางเสาธง ,ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานบริหารบริษัทในเครือกิตตินครกรุ๊ป , คณะกรรมการเหล่ากาชาด และผู้แทนสถานประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมในงาน
โครงการปันน้ำใจเพื่อชาวบางเสาธง จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสาธง และได้ผ่านการพิจารณาจากกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบางเสาธง ปีนี้มีจำนวน 150 ครัวเรือน โดยมีการมอบเงินสดจำนวน 2,500 บาทต่อครอบครัว มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร 30 กิโลกรัม บะหบี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ยารักษาโรคและผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งทั้งหมดได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่ และภาคีเครือข่าย ซึ่งมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนในการทำบุญครั้งนี้

ปล่อยเสียงสัมภาษณ์นายอำนาจ แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง
ภาพ/ข่าว รุ่งธรรม 28/6/67

Please follow and like us:
0 Comments

Boss

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram