Browsing Category:การศึกษา-ศาสนา

การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

“พระครูแจ้”พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ถวายภัตตาหารเช้า และใส่บาตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี และมอบเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)ให้พิสูจน์หลักฐาน จว.สป นำไปพัฒนาศักยภาพหน่วยงานด้วย

0 Comments
เมื่อเวลา ๐๖.๐๐ น.ของวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ(พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๘ ปี และใส่บาตรถวาย พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระราชพัฒนสุนทร เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร  พระศรีธรรมภานี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร...
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ แต่งตั้ง “พระครูแจ้”พระครูปลัดสุวัฒศีลคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ภายใต้การคัดกรองพระสงฆ์ และฆราวาสเพื่อป้องการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

0 Comments
เมื่อเวลา 14.30 น.ของวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมสงฆ์วัดกลางวรวิหาร ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พระเดชพระคุณ พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร ประธานในพิธีมอบหนังสือตราตั้ง  แด่ท่านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ(พระครูแจ้)รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบาพลีใหญ่กลาง โดยมีพระมหาประเสริฐ มหานาโค ป.ธ.7 เจ้าคณะตำบลปากน้ำ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นผู้อ่านหนังสือตราตั้ง...
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร “บัณฑิตน้อย” สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๓ รุ่น ๒๒

0 Comments
เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น.ของวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.ธีระ แทนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร “บัณฑิตน้อย” สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๓ รุ่น จำนวน ๒๐๑ คน โดยได้รับการสนับสนุนจากรพ. เปาโล พระประแดง ส่งแพทย์ เจ้าหน้าที่ เปิดหน่วยตรวจคัดกรองโรค ให้กับคณะครู...
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

คลื่นมหาชนนับหมื่นแห่ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์ สืบชะตา เสริมบารมี ในงานประจำปีกลางเดือน 3 ประจำปี 2563 วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง

0 Comments
โดยมีพ่อเมืองปากน้ำเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อเวลา 13.09 น.วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 63 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีสวดนพเคราะห์ สืบชะตา เสริมบารมี ในงานประจำปีกลางเดือน 3 ประจำปี 2563 วัดบางพลีใหญ่ใน...
Continue reading
การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดหัวคู้วราราม ร่วมกับ อบต.ศีรษะจรเข้น้อย และพุทธศาสนิกชนชาวศีรษะจรเข้น้อย ลาดกระบัง และอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแห่ผ้าห่มองค์หลวงพ่อเขียว สุโขพุทโธภควา ประจำปี 2563

0 Comments
วัดหัวคู้วราราม ร่วมกับ อบต.ศีรษะจรเข้น้อย และพุทธศาสนิกชนชาวศีรษะจรเข้น้อย ลาดกระบัง และอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแห่ผ้าห่มองค์หลวงพ่อเขียว สุโขพุทโธภควา ประจำปี 2563เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 63 นายพยนต์ เอี่ยมสะอาด นายกอบต.ศีรษะจรเข้น้อย นำคณะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวศีรษะจรเข้น้อย...
Continue reading
123415
RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram