Breaking News, ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 1 – 20 เมษายนนี้

tsp

(11 เมษายน 2562) เวลา 14.00 น. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี 2562” ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ประตู 5 ชั้น 4 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประเพณีของไทย ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการธำรงและรักษาเอกลักษณ์ความงดงามของประเพณีสงกรานต์และเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติรู้จักประเพณีไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จึงจัดกิจกรรม “เทศกาลสงกรานต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 1 – 20 เมษายน 2562 โดย ทสภ. ได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานให้ผู้โดยสารได้สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล รับขวัญ วันปีใหม่ไทย และจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ พร้อมคำบรรยาย 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน อีกทั้ง ยังจำลองประเพณีการก่อเจดีย์ทราย ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทยพุทธปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งยังจัดตกแต่งซุ้มสำหรับถ่ายภาพภายใต้บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ผู้โดยสารได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ประตู 5 ชั้น 4 และในส่วนของผู้โดยสารขาเข้า ทสภ. ได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานให้ผู้โดยสารได้สรงน้ำพระ ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ไม่มีเวลาและยังเป็นการถ่ายทอดประเพณีไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ประตู 1 ชั้น 2

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ทสภ. ได้จัด กิจกรรมเพื่อให้ผู้โดยสารได้มีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้ ศิลปหัตถกรรมไทย โดยได้มีการสาธิตการทอผ้าโดยใช้กี่ทอผ้าขนาดเล็ก พร้อมรับกระเป๋าผ้าขาวม้ากลับไปเป็นของที่ระลึก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2562 ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ประตู 5 ชั้น 4 โดยการสาธิตจัดเป็น 4 รอบต่อวัน รอบที่ 1 เวลา 10:00 – 11:00 น. รอบที่ 2 เวลา 12:00 – 13:00 น. รอบที่ 3 เวลา 14:00 – 15:00 น. รอบที่ 4 เวลา 16:00 – 17:00 น.

ทั้งนี้ ทสภ. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการในทุกด้านเพื่อให้ผู้โดยสาร ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ซึ่งจะมีจำนวนผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารเดินทางมาถึงท่าอากาศยานให้เร็วกว่าปกติ โดยหากเดินทางระหว่างประเทศให้เผื่อเวลาล่วงหน้า 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องบินออก และ 2 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ทั้งนี้ หากผู้โดยสารต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่างๆ ภายใน ทสภ. สามารถติดต่อ ได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร หรือ Airport Operation Center : AOPC เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้อง CIP 5 บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 24.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9950 โดยภายในศูนย์ฯ  ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการให้บริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Please follow and like us:
0 Comments
ป้ายกำกับ:

ralanews_db

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram