Breaking News, ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสื่อมวลชนสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

ssmpk

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 3 พ.ค.62 ที่ร้านอาหารเรือนเพชรสุกี้ สาขาศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงานเลี้ยงสื่อมวลชนสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหาร จากโรงพยาบาล ต่างๆ ในสังกัด กับกลุ่มผู้สื่อข่าวในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสานต่อการทำงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารได้อย่างถูกต้อง

โดยมี นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวให้ต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ,โรงพยาบาลสมุทรปราการ ,โรงพยาบาลบางบ่อ ,โรงพยาบาลบางพลี ,โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ ,โรงพยาบาลบางจาก และโรงพยาบาลบางเสาธง โดยมี นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะสื่อมวลชนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่อยู่ในสังกัดสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ,สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค ,ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ ,ชมรมสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนบริษัท ปราการ เคเบิ้ล ทีวี จำกัด ,บริษัท สาคร เคเบิ้ล จำกัด และบริษัท นครเขื่อนขันธ์ เคเบิลทีวี จำกัด เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีกิจกรรมการร่วมร้องเพลง พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมทั้งกิจกรรมการจับฉลากมอบของรางวัล ให้กับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าว สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ให้ประชาชนได้รับทราบ ต้องอาศัยสื่อ สื่อที่สำคัญ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศ สื่อเคเบิ้ล ทีวี ซึ่งเป็นตัวช่วยเผยแพร่กิจกรรมความรู้สิ่งดีๆ ที่หน่วยงานราชการได้ทำให้กับพี่น้องประชาชน วันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ทางสาธารณสุขได้มีโอกาสมาเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านมาร่วมงาน โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมตัวแทนกลุ่มสื่อมวลชน ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหาร สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานจากโรงพยาบาล ต่างๆ ในสังกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของสื่อมวลชนประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments
ป้ายกำกับ:, ,

ralanews_db

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram