การศึกษา-ศาสนา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 17 พ.ค.62 ที่ศาลาการเปรียญวัดในสองวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) และชุมชนคุณธรรมวัดในสองวิหาร จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา และกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประจำปี 2562 โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมี นางวันดี เมืองนารถ ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน โดยมี พระครูพิพิธกิจจาภิรัต เจ้าอาวาสวัดในสองวิหาร ,พระปลัดไพโรจน์ กตสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มผู้นำชุมชน เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดฯ นางธีระพันธ์ ชวนจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกันลด ละ เลิกอบายมุข 2. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน 3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่นการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การตอบปัญหาธรรม ละครธรรมของคนในชุมชน โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

โดยบรรยากาศภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน ในการเล่านิทาน เกี่ยวกับธรรมมะ พร้อมทั้งสาธิตการบรรยายธรรมะ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม ของคนในชุมชน ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมการจัดสาน ,กิจกรรมการพับเหรียญโปรยทาน การพับดอกไม้ใบเตย ,การทำไข่เค็มสมุนไพร ,การทำลูกชุบ ,สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ,กิจกรรมการคัดแยกขยะ ,การทำขนมสาคูไส้หมู และกิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้า

Please follow and like us:
0 Comments

ralanews_db

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram