การศึกษา-ศาสนา, ข่าวประชาสัมพันธ์

สมุทรปราการ คัดสรรสุดยอดโอทอปกว่า 216 ผลิตภัณฑ์เพื่อติดดาว เป็นการส่งเสริม

otop

สนับสนุนให้มีโอกาสพัฒนามีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นการกระตุ้นให้เกิดขบวนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ OTOP

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2462 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน เปิดโครงการโครงการ คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion: OPC ) ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สินค้าโอทอป ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป กว่า 216 ผลิตภัณฑ์เพื่อติดดาวการันตีสินค้า จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ , นางสีชมพู บุตรสินธุ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายผู้ประกอบการOTOP จังหวัด/อำเภอ ร่วมในงานโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 OTOP Product Champion :OPC เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

สำหรับการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอป แบ่งเป็น 2 ช่วง คือระดับจังหวัดให้คะแนน ก / ข ด้านผลิตภัณฑ์และการตลาด 55 คะแนน ระดับประเทศให้คะแนน ภาค ค ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 45 คะแนน มีผู้เข้าสมัครคัดสรร จำนวน 128 ราย รวม 234 ผลิตภัณฑ์ มีประเภทอาหาร 31 ราย 65 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม 4 ราย จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย 35 ราย จำนวน 65 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 33 ราย จำนวน 44 ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 25 ราย จำนวน 53 ผลิตภัณฑ์

รุ่งธรรม ยอดพล ภาพ/ข่าว

Please follow and like us:
0 Comments

ralanews_db

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram