สังคมคนเป็นข่าว

ทสภ.ทำความดีด้วยหัวใจ

%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%a0-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยานและอำนวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้บริหารระดับสูงพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประมาณ 900 คน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในท่าอากาศยานและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาดพื้นถนน ทาสีตีเส้นพื้นที่จอดรถ
เป็นต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในท่าอากาศยาน


วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในท่าอากาศยานฯ โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารและพนักงาน
จิตอาสา ทสภ. ผู้แทนจากส่วนงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. เข้าร่วมโครงการฯ
ณ สถานีดับเพลิงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทสภ. จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีผู้บริหาร พนักงาน จากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ประมาณ 900 คน ร่วมกันทำกิจกรรมตามโครงการฯ อาทิ การทำ
ความสะอาดป้ายบอกทาง การทำความสะอาดพื้นถนน ตัดหญ้า การทาสีตีเส้นพื้นที่จอดรถ การเก็บขยะ กวาดเศษใบไม้ เป็นต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพภายใน ทสภ. บริเวณถนนสุวรรณภูมิสาย 2 ด้านหน้าสถานีดับเพลิง ทสภ.
พื้นที่ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ตั้งแต่สามแยกไฟแดงไปจนถึงอาคารซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ทสภ. (AMF), บริเวณพื้นที่
จอดรถยนต์ด้านข้าง สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ระยะยาวโซน C เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ ทสภ. ในการจัดกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ (Happy and Healthy Run / Bike for the King)
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะจัดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram