สังคมคนเป็นข่าว

“ยิ่งใหญ่ พระสมเกียรติ” งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

23052562

จังหวัดสมุทรปราการเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดสมุทรปราการ อย่างยิ่งใหญ่

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลง ฯ จากนั้นร่วมชมการแสดงถวายพระพร จากโรงเรียนสมุทรปราการ การแสดงชุด นคราปราการ เทิดไท้พระภูบาลมหาวชิราลงกรณ์ ฯ จาก สพม.เขต 6 ชมขบวนแห่ถวายเครื่องราชสักการะ จาก 6 อำเภอ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รอง ผอ.กอ.รมน.จ.สป อัยการ นายอำเภอทุกอำเภอ คณะหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการร่วมชมมหรสพสมโภชเป็นจำนวนมาก


การจัดงานดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานมหรสพสมโภชในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การแสดงโขนและการแสดงอื่นๆ ที่หลากหลาย


ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอทุกอำเภอจัดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. -21.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยในวันนี้(22 พ.ค.62) นอกจากมีพิธีเปิดการแสดงมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่แล้ว ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ของดีจังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรมมหรสพสมโภช ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 จาก อำเภอบางพลี วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 จาก อำเภอพระสมุทรเจดีย์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 จากอำเภอบางบ่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 จากอำเภอพระประแดง และวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จากอำเภอบางเสาธง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการร่วมแต่งกายชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง ชมมหรสพสมโภช การแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติของจังหวัดสมุทรปราการในช่วงวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

 

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram