สังคมคนเป็นข่าว

สระแก้ว จัดประชุมเหล่ากาชาด ภาค3 “สุดยิ่งใหญ่” (มีคลิป)

24052562-5

( 24 พ.ค.) ที่ โรงแรมสเตชั่นวัน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอ ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และที่สำคัญที่สุดคือการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดอำเภอและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ทั้ง 7 จังหวัดเข้าร่วมประชุมในวันนี้กว่า 500 คน

ภาพ/ข่าว ยุทธนา พึ่งน้อย สระแก้ว

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram