ข่าวประชาสัมพันธ์

การบินไทยร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาคมธุรกิจสายการบิน ประจำปี 2562

25052562

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาคมธุรกิจสายการบิน (The Board of Airline Representatives Business Association หรือ BAR) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนจากองค์กรการบิน อาทิ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) สายการบินต่างๆ และหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินการและทิศทางการพัฒนาธุรกิจสายการบินในประเทศไทย

อีกทั้งเพื่อสรุปความคืบหน้าของโครงการพัฒนาสนามบินในประเทศไทยให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ ได้รับทราบ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายจรัญ อ้นมี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูลด้านแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2562 ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram