สังคมคนเป็นข่าว

สนง.สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

250525623

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 พ.ค.62 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ“สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีนายเพี้ยน เกตุศรี ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวสายสุณี สังข์แก้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 136 คน


สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณริมถนน และภายในบริเวณพื้นที่วัดตำหรุ

ภาพ-ข่าว/ วิบูลย์ จิตประสพเนตร

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram