สังคมคนเป็นข่าว

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง สานโยบายรัฐ ให้แม่ค้าทุกร้านเปิดรับประชาชนที่ใช้ถุงเงิน ประชารัฐในการใช้จ่าย กระตุ้นการท่องเที่ยวไร้เงินสด

26052562222

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “เศรษฐกิจสะพัด ท่องเที่ยวด้วยถุงเงินประชารัฐ รับง่าย จ่ายไว” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว นวัตวิถี สร้างโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยใช้จ่ายกับร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ”

นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานเปิดโครงการ “เศรษฐกิจสะพัด ท่องเที่ยวด้วยถุงเงินประชารัฐ รับง่าย จ่ายไว” โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางวาสน บรรลุผล คลังเขต 2 และนายนิติรุจน์ จิรสนองสิทธิ์ คลังจังหวัดสมุทรปราการ และผู้บริหารประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมโครงการและให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

การจัดโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านวัฒนธรรม แก้ไขปัญหาสังคม การส่งเสริมอาชีพ รายได้ของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยใช้จ่ายกับร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” เป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ และเพิ่มความสะดวกในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแม่ค้าและ ผู้ประกอบการที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นจำนวนมาก ที่ได้ร่วมกันลงทะเบียนสมัครแอปพลิเคชั่นดังกล่าว และให้นักท่องเที่ยวผู้ที่มาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตามโครงการ “เศรษฐกิจสะพัด ท่องเที่ยวด้วยถุงเงินประชารัฐ รับง่าย จ่ายไว”

ภาพ-ข่าว/ กิตติวัฒน์ พึ่งเขื่อนขันธ์

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram