สังคมคนเป็นข่าว

ชาวสตูล !! ทำได้ ท่าเรือปลอดบุหรี่ แห่งแรกในเมืองไทย

27052562-5

อบจ.สตูล ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ภาคีเครือข่าย สื่อภาคใต้ แถลงความสำเร็จ ท่าเรือแห่งแรกของประเทศปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ อาคารท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล ได้ จัดเสาวนา อปท.ปลอดบุหรี่ ความสำเร็จในการทำท่าเรือปากบาราปลอดบุหรี่ โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , เครือข่ายกลุ่มสื่ออันดามัน เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมรับฟังการเสวนา ทีเดียวและที่แรก ในจังหวัดสตูล

ภายใต้การพลังดันนโยบาย ของ กลุ่มสื่ออันดามันจังหวัดสตูล พร้อมการตอบรับนโยบายของ อบจ.สตูล โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ซึ่งได้มีการทำ MOU กับ 5 หน่วยงาน ก่อนหน้านี้ คือ อบจ.สตูล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และกลุ่มสื่ออันดามันจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา และมีการอบรมให้ความรู้ แก่สถานประกอบการ คนขับเรือในพื้นที่ท่าเทียบเรือ เพื่อสร้างความเข้าใจในการ รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ มีป้าย สติกเกอร์ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีของนักท่องเที่ยว และสถานประกอบการในพื้นที่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์


เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า จากผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการการบริโภคยาสูบของคนไทย พ.ศ.2562 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทยสูบบุหรี่มากถึง 10.7 ล้านคน โดยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ กว่า 54,000 คน ซึ่งในส่วนของภาคใต้มีผู้สูบบุหรี่จำนวน 1.93 ล้านคน โดยเฉพาะจังหวัดสตูล อัตราการสูบบุหรี่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากกระบี่และนครศรีธรรมราช และมีอัตราการสูบบุหรี่ในบ้านสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศเช่นกัน มีอัตราการสูบบุหรี่สูงขึ้นรวมทั้งมีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ยังคงมีเพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมือ อปท.ในพื้นที่ ในการร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ สร้างอาคารสำนักงานปลอดควัน และร่วมผลักดัน กิจกรรมดี ดี ให้เกิดขึ้นในพื้นที่

ภาพ-ข่าว/ ชิดชนก จ.สตูล

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram