สังคมคนเป็นข่าว

ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ สร้างรายได้ยั่งยืน

28052562-11

อบจ.ฉะเชิงเทรา มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์ พวงหรีด และของชำร่วย
วันที่ 28 พ.ค. 2562 สิบเอกไชยยศ ร่มโพธิ์ทอง รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ หอประชุม อบต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

โดยมีคณะผู้บริหาร อบต.คลองหลวงแพ่ง และประชาชนตำบลคลองหลวงแพ่งให้ความสนใจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน
สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์ พวงหรีด และของชำร่วยให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2562 รวม 4 วัน

วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ พวงหรีด และของชำร่วย จัดสวัสดิการสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ-ข่าว / วิชัย ต่อเชื้อ จังหวัดฉะเชิงเทรา

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram