Uncategorized, สังคมคนเป็นข่าว

สุนันท์ นั่งแท่น ประธานชมรมอุตสาหกรรมบางปู สมัย 2

02062562-2

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 พ.ค. 62 ผู้สื่อข่าว RARA NEWS ติดตามทำข่าวบรรยากาศการประชุมชมรมอุตสาหกรรมบางปูจัดประชุมให้ความรู้เรื่องยกระดับความปลอดภัยในสถานประกอบการและกฎหมายจากกระทรวงแรงงาน

นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ ประธานชมรมอุตสาหกรรมบางปู นำคณะกรรมการสมาชิกสมาชิกฯ กว่า200 คนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “ Update กฎหมายความปลอดภัยในสถานประกอบการ ” ณ ห้องประชุมสัมมนาสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


โดยมีวิทยากรจากสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดสมุทรปราการ อาทินายสมชาย ลีละวนาเศรษฐ นายกสมาคมฯและนายชูชาติ พิมพ์กา กรรมการที่ปรึกษา ฯ มาร่วมให้ความรู้กฎหมายความปลอดภัย ในสถานประกอบการทุกๆเรื่อง
ทั้งนี้หลังจากเสร็จจากการสัมมนาแล้ว ในที่ประชุมทางชมรมอุตสาหกรรมบางปู ยังได้จัดให้มีการประชุมยังได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานและสรุปรายรับรายจ่ายในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา

ก่อนที่จะให้มีการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ เพื่อมาสานงานตามนโยบายชมรมอัตสาหกรรมบางปูอย่าฃต่อเนื่องโดยผลการเลือกตั้งสรุปมี นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ เป็นประธานชมรมอุตสาหกรรมบางปู อีกสมัยและมีการเปิดตัวชุดกรรมการชมรมอย่างเป็นทางการ เพื่อสานการกิจกรรมบทบาทชมรมอุตสาหกรรมบางปู อย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว / ณรงค์เดช ปันเจริญ

RALA

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram