สังคมคนเป็นข่าว

สื่อมวลชน จ.สมุทรปราการ ศึกษาดูงานท่อส่งก๊าซ จ.กาญจนบุรี สร้างความเชื่อมั่นโครงการท่อส่งก๊าซฯของโครงการ FSRU

02062562-4

 

กฟผ. นำสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซฯ เขต 8 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีและเยี่ยมชมเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในการดำเนินงานโครงการ FSRU ของ กฟผ.

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ (อสป.) ร่วมกับโครงการเตรียมการก่อสร้างสถานีกักเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวแบบลอยน้ำพร้อมระบบจอดผูกเรือ และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (หก-ตก.) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (อฟต.) นำสื่อมวลชน จังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ เขต 8 ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้สื่อมวลชนได้ทราบข้อมูล
และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ หรือ โครงการ FSRU ของ กฟผ.
นางฐิติภัทร ภาณุไพศาล วิทยากรระดับ 9 กองประสานสื่อสารสายงานหลัก ผู้แทนฝ่ายสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์องค์การ (อสป.) กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีทั้ง สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็ปไซต์ เคเบิ้ลทีวี มีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการ FSRU ของ กฟผ. มากขึ้น ทั้ง 3 โครงการ คือ โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของประเทศในอนาคต และเพื่อรองรับ
การนำเข้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลวเสริมความมั่นคงของประเทศในอนาคต ทั้งนี้จุดขึ้นท่อก๊าซธรรมชาติจากทะเลมายังท่อก๊าซธรรมชาติบนบก จะอยู่บริเวณคลองส่งน้ำ สุวรรณภูมิ อำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ แล้ววางท่อตามแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเดิม ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสื่อมวลชนจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการฯ การจัดการมาตรการด้านความปลอดภัย การดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามข้อห่วงกังวลต่างๆ จนเกิด
ความมั่นใจต่อการดำเนินโครงการฯ และนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป”

ภาพ-ข่าว / บ.ก แจ็ค ชินจัง

RALANEWS

 

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram