สังคมคนเป็นข่าว

ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะและผักตบชวาในคลองสำโรง สมุทรปราการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

03062562-2

ประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะและผักตบชวาในคลองสำโรง สมุทรปราการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม จิตอาสา พัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

โดยมี นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน รอง กอ.รมน.จ.สป คณะหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดสมุทรปราการร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะและผักตบชวาในคลองสำโรง บริเวณพื้นที่ 9 ไร่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะมุ่งมั่นด้วยการทำความ ดี ด้วยหัวใจ และให้ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความรักความสามัคคี ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ตลอดจนเป็นการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ เกิดความสวยงาม ร่วมปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักเรื่อง การรักษาความสะอาดให้กับบ้านเรือนและชุมชน

ภาพ-ข่าว/ บ.ก แจ็ค ชินจัง

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram