สังคมคนเป็นข่าว

ภาคอุตสาหกรรม เดินหน้ารองรับ EEC

05062562-7

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราแถลงข่าวความพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่งานวิจัย และโครงงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีระหว่างสถาบันการศึกษากับโรงงานอุตสากรรม เพื่อต่อยอดงานวิจัยและเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงในความต้องการของนวัตกรรมระหว่างผู้คิดค้นและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่EEC


เมื่อเวลา10.00น.วันที่ (5 มิถุนายน 2562 )ที่โรงแรมแกรนโรยัลเมืองฉะเชิงเทรา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราแถลงข่าวการจัดโครงการกิจกรรมเจรจาจับคู่งานวิจัย และโครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่และสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ(Matcing innovation in smart industry ว่าด้วยการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบนฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบสร้างสรรค์รวมถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติอละกึ่งอัตโนมัติรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

โดยเพิ่มองค์ความรู้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตประกอบกับปัจจุบันสถานศึกษาในระดับอาขีวะศึกษาและมหาวิทยาลัยให้มีการค้นคิดงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและแจ่งขันได้เพื่อเชื่อมโยงกับด้านความต้องการรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ภาพ-ข่าว/วิชีย ต่อเชื้อ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram