สังคมคนเป็นข่าว

อบจ.แปดริ้ว ส่งเสริมกีฬา จัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล ครั้งที่ 10

07062562-4

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS รายงานว่า วันที่ 6 มิ.ย. 2562 สิบเอกไชยยศ ร่มโพธิ์ทอง รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “อบจ.ฉะเชิงเทรา” ครั้งที่ 10 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานในสังกัด และทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจันทร์)


สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 28 มิถุนายน 2562แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 16 ทีม รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 16 ทีม และรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 16 ทีม


ทั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล “อบจ.ฉะเชิงเทรา” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาโดยใช้กีฬาฟุตซอลเป็นสื่อในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตซอล ของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอีกด้วย

ภาพ-ข่าว/วิชัย ต่อเชื้อ ผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram