ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนร่วมสัมมนา คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิดหลัก “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” วันที่ ๒-๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒

08062562-2

ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิดหลัก “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” วันที่ ๒-๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑) งานด้านวิชาการ “สมัชชาคุณธรรม” การปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมและนำเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมผ่านกระบวนการ ชม แชร์ เชียร์ ของ ๖ ภาคีเครือข่าย อาทิ ห้องเครือข่ายสื่อในประเด็นรู้เท่าทันสื่อ “วินัยกับครอบครัว” และ “ชัวร์ก่อนแชร์” พบกับศิลปินดารา โปรดิวเชอร์ ละครวัยแสบ สาแหรกขาด , ห้องเครือข่ายภาคธุรกิจ “คุณธรรม ธรรมาภิบาล CSR และ SE เหมือนหรือต่างกันอย่างไร”จากผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำ , ห้องเครือข่ายการศึกษา พบกับ“ต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมสถานศึกษา” , ห้องเครือข่ายภาครัฐ ผลสำเร็จการส่งเสริมองคืกร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรมและ 3 ปี ผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ , ห้องเครือข่ายศาสนา การแปลงหลักศาสนาสู่การปฏิบัติขององค์กรขับเคลื่อน , เครือข่ายประชุาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน ชม แชร์ เชีย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านนิทรรศการมีชีวิต , ห้องนำเสนอผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ระดับกระทรวง จากกระทรวงต้นแบบด้านคุณธรรม


๒) งานแสดงนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” นำเสนอผลงานรูปธรรมความสำเร็จจากประสบการณ์จริงขององค์กรต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้านวินัย จาก ๖ เครือข่าย ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ผล ๑๐ ปี การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และกิจกรรมความสำเร็จการส่งเสริมคุณธรรมกว่า ๘๐ บูธ ทัง ๒ วัน


ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า และติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
โทร. ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๔๐๐ , ๔๐๒ โทรสาร ๐๒ ๖๔๔๔๙๐๑-๒ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.moralcenter.or.th ร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram