สังคมคนเป็นข่าว

Oh My God !! ทหารอเมริกันเรียนรู้สมุนไพรไทย

08062562-3

 

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS จังหวัดสระแก้ว รายงานว่ามีนักศึกษาทหารอเมริกัน Just Max. เดินทางมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯสระแก้ว การทำอาชีพเครื่องหอมสมุนไพรและวิสาหกิจชุมชน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องบุษราคัม ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ได้มีนักศึกษาทหารอเมริกัน Just Max. จำนวน 51 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการปลูกสมุนไพรและเรื่องเครื่องหอมสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว โดยมีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว รักษาการพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ต้อนรับ โดยกลุ่มนักศึกษาทหารอเมริกัน Just Max ได้เข้าศึกษาเรียนรู้การปลูกสมุนไพรประเภทต่าง ๆ พร้อมศึกษาเรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพรจากวิทยากรผู้ชำนาญการ

ทั้งนี้ นักศึกษาฯ เหล่านี้ได้เข้าไปฝึกปฏิบัติการทำลูกปะคบด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้นำกลับไปด้วย ต่อด้วยการฝึกทำไข่เค็มสมุนไพรใบเตย และเยี่ยมชมร้านวิสาหกิจชุมเครื่องหอมเมืองสระแก้ว ที่ร้านของดี @สระแก้ว ซึ่งเป็นร้านที่นำของดีทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดสระแก้ว มาจัดแสดงและจำหน่ายด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จัดตั้งขึ้นเริ่มจากศูนย์อำนวยการร่วมกองบัญชาการทหารสูงสุด และกรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามบริเวณชายแดน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสู้รบ ภัยของความมั่นคง มีประจำทุกภาคทั่วประเทศ ดูแลโครงการพระราชดำริ โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม มีหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนทุกด้าน โดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2525 ภายในเนื้อที่ประมาณ 270 ไร่ รับผิดชอบดูแล 3 จังหวัดได้แก่ ตราด จันทบุรี และสระแก้ว

ภาพ-ข่าว/นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram