สังคมคนเป็นข่าว

นายกไก่ !! ไม่รอช้าทุ่มงบ สนับสนุนการศึกษา

10062562-5

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS เปิดรายงานว่า อบจ.ฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน รร.ชำป่างามวิทยาคม อ.สนามชัยเขตโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเรียนดีเพื่อเป็นตัวอย่างและกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโดยกล่าวว่าจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องการศึกษาอย่างดีที่สุดโดยขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นและผู้ปกครองร่วมด้วยช่วยกันดูแลส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชน


เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2562 ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยนายปรีชา เสาวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง และได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดระบบการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้เห็นบทบาทของครูและโรงเรียนในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน


ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นว่า เมื่อท่านได้ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนที่โรงเรียนชำป่างามวิทยาคมแล้ว จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ และมีการให้บริการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก จึงขอให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนช่วยดูแลสนับสนุน ติดตามการเรียนของเด็กในปกครองอย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเรื่องใดก็ให้มาติดต่อขอรับคำปรึกษาจากคณะครู อาจารย์ ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จทางการศึกษาของบุตรหลานท่าน และในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู พัฒนาการเรียนการสอน และมุ่งหวังยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยในวันนี้ได้มีการนำเอาไข่ไก่ซึ่งเป็นผลผลิตในโรงเรือนภายในโรงเรียนที่นักเรียนได้ทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่เสริมรายได้มาออกร้านจำหน่ายอีกด้วย

ภาพ-ข่าว/วิชัย ต่อเชื้อ ผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram