สังคมคนเป็นข่าว

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการตรวจประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

11062562-8

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 11 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุมเจ้าพระยาอาคาร 3 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการตรวจประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมีนายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ตัวแทนสถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง


จังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดเมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคตะวันออก ซึ่งผลการประกวดจังหวัดสมุทรปราการได้รับการตัดสินเป็นตัวแทนระดับภาค ประเภทต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 โดยจะต้องเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมประกวดฯในระดับประเทศ และคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จะลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนน (รอบแรก 50 คะแนน) ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพ จึงได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการตรวจประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ 2.การเตรียมความพร้อมทีมต้อนรับ 3.การเตรียมความพร้อมชุดการแสดง 4.การเตรียมความพร้อมด้านบูธนิทรรศการ 5.การเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพ-ข่าว/วิบูลย์ จิตประสพเนตร

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram