สังคมคนเป็นข่าว

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการผู้สูงอายุอาสาพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ Airport Senior Ambassador : ASA

12062562-7

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดโครงการผู้สูงอายุอาสาพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) หรือ Airport Senior Ambassador : ASA เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาและใจรักการบริการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ทสภ.

วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. นางสาวดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Airport Senior Ambassador : ASA โดยมีผู้บริหาร ทสภ., ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการและสายการบิน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)

ทสภ. ได้รับการออกแบบให้มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารอยู่ที่ 45 ล้านคนต่อปี แต่เมื่อปี 2561 ต้องรองรับผู้โดยสารมากถึง 60 ล้านคนต่อปี ทอท. ในฐานะผู้บริหาร ทสภ. จึงต้องเร่งพัฒนา ทสภ. เพื่อรองรับกับจำนวนผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องดำเนินการ 2 ส่วน ควบคู่กัน ส่วนแรกคือ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก

และส่วนที่สองคือ การบริหารจัดการการท่าอากาศยาน โดยโครงการ Airport Senior Ambassador : ASA เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการท่าอากาศยานที่ ทสภ. จะดำเนินการในระหว่างที่โครงการพัฒนาทสภ.
ระยะที่ 2 ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

โครงการ Airport Senior Ambassador : ASA เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ที่มีจิตอาสา และมีใจรักการบริการ เข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำการใช้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้โดยสารบริเวณจุดการบริการต่าง ๆ ของ ทสภ. ได้แก่ จุดให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ (TAXI KIOSK) จุดตรวจค้นผู้โดยสาร จุดให้ข้อมูลการต่อเครื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของ ทสภ.

และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่เกษียณอายุจาก ทอท. และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Airport Senior Ambassador : ASA แล้ว จำนวน 30 คน โดยจะเข้าปฏิบัติงานระหว่างวันที่
17 มิถุนายน – 14 กันยายน 2562

ภาพ-ข่าว/ วิบูลย์ จิตประสพเนตร

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram