สังคมคนเป็นข่าว

พ่อเมืองปากน้ำ !! นำต่อต้านการค้ามนุษย์

13062562-6

พมจ.สมุทรปราการ จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์” พร้อมสานต่อนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


วันนี้ (13 มิ.ย. 62) เวลา 11.00 น. ที่ โรงแรมเบย์ อ.เมืองสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถ รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ทีม One Home ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นางวันดี ขำสำอางค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ปัจจุบัน รูปแบบการค้ามนุษย์มีหลากหลายมาก ตั้งแต่การขอทาน การค้าประเวณี ฯลฯ สถิติในปีที่ผ่านมาของจังหวัดสมุทรปราการ มีผลงานที่เป็นรูปธรรม ทั้งการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย โดยคดีที่มีมากที่สุดเป็นคดีการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี

โดยมีคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ทุกจังหวัดร่วมจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์” เพื่อร่วมใจกันรณรงค์และร่วมมือกันปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

ที่มา : ปชส.สมุทรปราการ

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram