สังคมคนเป็นข่าว

อุตสาหกรรมแปดริ้ว ลงนามMOU รองรับEEC

14062562

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจัดอบรมความโครงงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีระหว่างสถาบันการศึกษากับโรงงานอุตสากรรม เพื่อต่อยอดงานวิจัยและเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงในความต้องการของนวัตกรรมระหว่างผู้คิดค้นและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษกิจภาคตะวันออก

เมื่อเวลา11.00น.วันที่ (14 มิถุนายน 2562 )ที่โรงแรมซัลไรท์รากูลนายวรพจน์ แววสิงห์งามผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเจรจาจับคู่งานวิจัย และโครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่และสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ(Matcing innovation in smart industry)

ว่าด้วยการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบนฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบสร้างสรรค์รวมถึงการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติอละกึ่งอัตโนมัติรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

โดยเพิ่มองค์ความรู้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตประกอบกับปัจจุบันสถานศึกษาในระดับอาขีวะศึกษาและมหาวิทยาลัยให้มีการค้นคิดงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและแจ่งขันได้เพื่อเชื่อมโยงกับด้านความต้องการรองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมมุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยในวันนี้ได้มีการนำผลงานประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกมาแสดงภายในงานนี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram