สังคมคนเป็นข่าว

จัดหางานปากน้ำ ฯ เร่งให้ความรู้ จ้างแรงงานงานต่างด้าว MOU

17062562-2

 

เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ครัวบุญเลิศบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมนายจ้าง สถานประกอบการ ประชาชนทั่วไป

ตามโครงการ ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 ที่ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ เจ้าหน้าที่สถานประกอบการรวมถึงผู้ประกอบการรายบุคคล ยกระดับความรู้ในการจ้างแรงงานต่างด้าวในรูปแบบ MOU ตามกฎหมายกำหนด

นายภัทรวุธ เภอแสละ จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เผยว่าในประชุมครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รู้ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ตามระบบ MOU ทั้ง 6 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนแรก การยื่นแบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จั้นตอนที่สองการดำเนินการของประเทศต้นทาง ขั้นตอนที่สามการยื่นคำขอรับใบอนุญาติทำงานแทนคนต่างด้าว และขั้นตอนที่สี่การอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ขั้นตอนที่ห้า การอบรทคนต่างด้าวก่อนเข้าทำงานศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง และขั้นตอนที่หก ขั้นตอนสุดท้ายการแจ้งการจ้าง แจ้งเข้าทำงานและการนำส่งใบรับรองแพทย์ ภายใน 15 วัน ซึ่งการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ทำได้ด้วยกัน 2 วิธี คือนายจ้างดำเนินการด้วยตัวเอง และให้บริษัทที่ได้รับอนุญาติหรือ นจ ให้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

ทั้งนี่จึงอยากจะให้สถานประกอบการ และผู้ประกอบการณ์ อย่าละเลยเพราะหากกฎหมายกำหนดในเดือนมีนาคม 2563 จะไม่ทันและเสียค่าปรับรายหัว ตามจำนวน เพราะจะมีการนำแรงงานต่างด้าวจำนวนกว่า 2 ล้านคนเข้าระบบ

ทั้งนี้ทางนายจ้างสามารถเริ่มดำเนินการทำได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ซึ่งนายจ้างท่านใดสงสัยติดต่อสอบถามที่ เบอร์โทร 02-395-59901

ภาพ-ข่าว/ ณรงค์เดช ปันเจริญ

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram