สังคมคนเป็นข่าว

สมุทรปราการ บูรณาการร่วมกันนำร่องติดทุ่นกักขยะ (Boom) ป้องกันเศษพลาสติกลงทะเล อ่าวไทย อย่างจริงจัง

17062562-5

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง นำร่องติดทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อลดขยะจากบกไหลลงสู่ทะเล หลังผลสำรวจพบว่าสัตว์ทะเลเสียชีวิตเพราะเศษพลาสติกเยอะ พร้อมกระตุ้นให้คนบนบกและคนบนเรือ ไม่ทิ้งขยะลงคูคลอง

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำโครงการ จัดการขยะลอยน้ำด้วยทุ่นกักขยะ (Boom) รวม 250 เมตร บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดการปัญหาขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่คุ้มบางกะเจ้า และลดปริมาณขยะก่อนออกสู่ทะเลที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเหลือขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง 7.18 ล้านตัน แล้วปล่อยให้เกิดการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมกลายเป็นแหล่งกำเนิดของขยะทะเล โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของขยะทะเลมีแหล่งกำเนิดมาจากพื้นที่บนบกไหลผ่านปากแม่น้ำไหลลงสู่ทะเล ซึ่งสาเหตุหลักของขยะในแม่น้ำเกิดจากเรือโยง ชุมชนริมน้ำ ต้นทางขยะจากบนบกและปล่อยน้ำเสียลงคลองไหลลงแม่น้ำ โดยเฉพาะช่วงน้ำลงบริเวณปากน้ำเจ้าพระยาจะมีขยะทะเลลอยน้ำผ่านประมาณ 1,425 ตันต่อปี

โดยพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าค่อนข้างประสบปัญหาขยะลอยน้ำหนาแน่น จึงเลือกพื้นที่บางน้ำผึ้งเป็นอีกหนึ่งจุดติดตั้งทุ่นกักขยะ เพื่อดักขยะตั้งแต่ต้นทางและลดปริมาณขยะไหลลงสู่ทะเล ในเบื้องต้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตั้งทุ่นกักขยะแล้ว 10 ทุ่น ของทั้งหมด10 พื้นที่นำร่อง จากคลองกว่า 700 คลองและแม่น้ำกว่า 100 สาย ทั้งนี้ ขยะที่นำขึ้นมาได้ ทช. จะทำการศึกษาวิจัยนำข้อมูลเพื่อลดผลกระทบด้านต่างไป โดยเฉพาะผลกระทบต่อทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และศึกษาประสิทธิภาพของทุ่นกักขยะนำร่องดังกล่าวเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ สำหรับขยะบางส่วนภาคเอกชนจะนำไปแยกประเภทกำจัดตามแต่ชนิดของขยะ

ด้าน นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ปกติพื้นที่บางน้ำผึ้งและบางกระเจ้าจะเป็นพื้นที่รับขยะจากกรุงเทพมหานครค่อนข้างมาก หลังจากที่ภาครัฐและเอกชนได้นำร่องดำเนินการติดตั้งบูมกักขยะในพื้นที่ดังกล่าวจะนำไปดำเนินการกำจัดและนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้สามารถลดปริมาณขยะได้มากขึ้น ขณะที่ในพื้นที่ได้รณรงค์ให้ประชาชนลดเลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟมแล้ว หลังจากนี้จะต่อยอดติดตั้งทุ่นกักขยะในพื้นที่ปากแม่น้ำอื่นๆในคุ้งบางกระเจ้าและบางน้ำผึ้งเพิ่มอีก และอาจจะนำขยะที่เก็บได้ทุกจุด มาสร้างนวัตกรรมจากขยะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ-ข่าว /ณรงค์เดช ปันเจริญ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram