สังคมคนเป็นข่าว

ฉะเชิงเทรา กัญชาเพื่อการแพทย์

19062562-3

ฉะเชิงเทรา กัญชาเพื่อการแพทย์
เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด และการขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด

วันที่ 19 มิ.ย. 62 ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด และการขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยนายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ รวม 300 คน ณ ห้องประชุมบางแก้ว อบจ.ฉะเชิงเทรา


สำหรับโครงการดังกล่าวจัดโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดปี 2562

และการให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป..

 

 

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS
ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram