สังคมคนเป็นข่าว

หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ผนึกกำลังกันช่วยพัฒนาพื้นที่ชุมชน ที่อยู่ที่อาศัย และบริเวณโดยรอบสถานที่ราชการ ให้น่าอยู่ น่ามอง เพื่อคนในชุมชน

19062562-4

ประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ผนึกกำลังกันช่วยพัฒนาพื้นที่ชุมชน ที่อยู่ที่อาศัย และบริเวณโดยรอบสถานที่ราชการ ให้น่าอยู่ น่ามอง เพื่อคนในชุมชน


ที่อาคารเฉลิมพรเกียรติ 84 พรรษา ภายในเทศบาลนครเนื่องเขต ต.นครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ “พัฒนาชุมชน และบริเวณโดยรอบสถานที่ราชการ” เพื่อจัดเก็บกวาดขยะมูลฝอย และตัดหญ้าที่อยู่ในพื้นที่แหล่งชุมชน และตามถนนสายต่างๆในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความน่าอยู่ น่าอาศัย

นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยกันกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย ที่อาศัยวางไข่ในแหล่งน้ำขังต่างๆ เพราะเนื่องจากในสภาพปัจจุบันที่มีฝนตกในพื้นที่ ทำให้เกิดแหล่งน้ำขังเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้ยุงลายมีที่วางไข่ และบินไปกัดประชาชนทำให้เป็นไข้เลือดออก ทุกคนจึงได้พร้อมใจกันเพื่อรวมพลังจิตอาสาทำความดีในครั้งนี้ โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นแนวพระราชดำริ ที่ต้องการให้ประชาชน มีความรัก สมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

โดยมีผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา นักเรียน และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารช่างที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่และแหล่งชุนชน ตลอดจนโดยรอบสถานที่ราชการในครั้งนี้

ผู้สื่อข่าว RALA NEWS
ประจำจังหวัดฉะเชิงเทา

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram