การศึกษา-ศาสนา

ฉะเชิงเทรา ถนนเด็กเดิน เพลินวัฒนธรรม

120062562-2

ฉะเชิงเทรา ถนนเด็กเดิน เพลินวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดบ้านผู้ว่าจัดโครงการถนนเด็กเดิน เพลินวัฒนธรรม ชมมนต์เสน่ห์ริมน้ำ งามล้ำพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มเด็กและเยาวชน จากทีมผู้สร้างภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนเด็กเดิน เพลินวัฒนธรรม ชมมนต์เสน่ห์ริมน้ำ งามล้ำพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา ที่จัดขึ้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา

ซึ่งดำเนินงานโดยกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนข้าราชการทุกหมู่เหล่า และนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยในช่วงแรกได้จัดให้มีเวทีเสวนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มเด็กและเยาวชน จากทีมผู้สร้างภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส และกลุ่มนักแสดงรุ่นใหม่

โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายสุรศักดิ์ ป้องศร ผู้กำกับภาพยนตร์ และทีมงาน ดำเนินการจัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา จากนั้นได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ขึ้นภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้ถึงขนบประเพณีและวัฒนธรรม การดำรงชีวิตของชาวฉะเชิงเทราในอดีตที่ผ่านมา และมีเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ของเด็กและเยาวชน

ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนา การคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันเราจะมีการทำงานที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนผ่านกลไกของสภาเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ทุกระดับ ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และในระดับจังหวัด

หรือแม้แต่กลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของเด็กและเยาวชนตามธรรมชาติ ก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน

RALANEWS

Please follow and like us:
0 Comments

mongko

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

RSS
Follow by Email
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram